Vozni Red: Vozni red ZIMA 2023 u primjeni od: 03.10.2022.
Prigradske linije

21

FAŽANA - PEROJ - BARBARIGA

21 FAŽANA-PULA
21a PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA
21b PULA-FAŽANA-PEROJ-BARBARIGA-PEROJ-PULA
21c PULA-FAŽANA-PEROJ-BARBIGA-BETIGA-PEROJ-PULA
21d PULA-FAŽANA-PEROJ-BETIGA-BARBARIGA-PEROJ-PULA
21g PULA-VALBANDON-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA
21h PULA-FAŽANA-PEROJ-BARBARIGA-PEROJ-FAŽANA-VALBANDON

22

GALIŽANA - VODNJAN

22 PULA-GALIŽANA-VODNJAN-GALIŽANA-PULA
22a PULA-GALIŽANA-ŠKOLA-VODNJAN-GALIŽANA-PULA
22c GALIŽANA-GIMNAZIJA-PULA
22o PULA-GALIŽANA -VODNJAN-GIMNAZIJA-PULA

23

MUNTIĆ - VALTURA

23 PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA
23a PULA-MUNTIĆ-VALTURA-PULA

25

ŠIŠAN - LIŽNJAN - MEDULIN

25b PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-PULA
25b-x PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-PULA
25c PULA-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA
25c-x PULA-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA
25e PULA-MEDULIN
25e-x PULA-MEDULIN
25f MEDULIN-PULA
25f-x MEDULIN-PULA

26

MEDULIN - VINKURAN

26 VINKURAN-MEDULIN-VINKURAN
26a MEDULIN-VINKURAN-MEDULIN
26b MEDULIN-VINKURAN-MEDULIN

27

PJ.UVALA - VINKURAN - VINTIJAN

27a PULA-PJ.UVALA-VINKURAN-VINTIJAN-PJEŠ.UVALA-PULA
27b PULA - PJEŠĆANA UVALA - VINKURAN KAMENOLOM
27c PULA-PJ.UVALA-VINKURAN-VINTIJAN-PJEŠ.UVALA-PULA

28

PJ.UVALA - VINKURAN - BANJOLE - POMER - PREMANTURA

28 PULA-PJ.UV.-VINK.-BANJOLE-PREMANTURA
28a PULA-PJEŠČANA UVALA-PREM.-POME-BANJ.-PJ.UVAL.-PULA
28d PULA-PREMANTURA